Φωνή της Χαλκιδικής 10-08-58 Αρ. Φύλλου 272

Κωδικός Πόρου: 00316-111376
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 10/8/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μεταλλεία, Κασσάνδρα, γεωργοί, υπουργείο προεδρίας, ΕΦΟΠ, Μαντεμοχώρια, Δομινικανή δημοκρατία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 10-08-58 Αρ. Φύλλου 272
Ονομασία αρχείου: foni-10-08-58-272.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.20 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.