Φωνή της Χαλκιδικής 10-07-55 Αρ. Φύλλου 111

Κωδικός Πόρου: 00316-113906
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 10-07-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ν. Μαρμαράς, παγχαλκιδικός σύλλογος, Ν.Τρίγλια, Βραστά, Ιαπωνία, συμφωνία, γεωργικά προϊόντα, αγρότες, Κύπρος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 10-07-55 Αρ. Φύλλου 111
Ονομασία αρχείου: foni-10-07-55-111.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.09 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.