Φωνή της Χαλκιδικής 10-05-59 Αρ. Φύλλου 311

Κωδικός Πόρου: 00316-111239
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 10/5/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: συμβούλια, μετανάστευση, Ιερισσός, Πορταριά, αγροτική τράπεζα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 10-05-59 Αρ. Φύλλου 311
Ονομασία αρχείου: foni-10-05-59-311.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.10 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.