Φωνή της Χαλκιδικής 10-01-54 Αρ. Φύλλου 33

Κωδικός Πόρου: 00316-115904
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 10-01-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Γερακινή, Θεοφάνεια, ελιά, Πολύκριτος, δημοτικοί σύμβουλοι, απολύσεις, Άσσα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 10-01-54 Αρ. Φύλλου 33
Ονομασία αρχείου: foni-10-01-54-33.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.82 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.