Φωνή της Χαλκιδικής 09-11-58 Αρ. Φύλλου 285

Κωδικός Πόρου: 00316-111332
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 9/11/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Γαλάτιστα, σλαυοκομμουνισμός, Αριστοτέλης, ύδρευση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-11-58 Αρ. Φύλλου 285
Ονομασία αρχείου: foni-09-11-58-285.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.07 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.