Φωνή της Χαλκιδικής 09-10-55 Αρ. Φύλλου 124

Κωδικός Πόρου: 00316-113573
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09-10-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Παπάγος, Αρναία,Ιερισσός, συγκοινωνία, Ζερβοχώρια, καπνοπαραγωγή, νομάρχης, Αρναία, διαζύγια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-10-55 Αρ. Φύλλου 124
Ονομασία αρχείου: foni-09-10-55-124.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.92 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.