Φωνή της Χαλκιδικής 09-09-56 Αρ. Φύλλου 172

Κωδικός Πόρου: 00316-112029
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09-09-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: συνοικισμοί, Συκιά, Παπαγεράκης, Κώνστας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-09-56 Αρ. Φύλλου 172
Ονομασία αρχείου: foni-09-09-56-172.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.57 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.