Φωνή της Χαλκιδικής 09-09-45 Αρ. Φύλλου 18 (198)

Κωδικός Πόρου: 00316-116138
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09-09-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δημοψήφισμα, εκλογικοί κατάλογοι, γεωργικά εφόδια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-09-45 Αρ. Φύλλου 18 (198)
Ονομασία αρχείου: foni-09-09-45-18-198.pdf
Μέγεθος αρχείου: 4.59 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.