Φωνή της Χαλκιδικής 09-08-53 Αρ. Φύλλου 11

Κωδικός Πόρου: 00316-115970
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09-08-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: 1821, λουόμενοι, φόρος, τουρισμός, συγκοινωνία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-08-53 Αρ. Φύλλου 11
Ονομασία αρχείου: foni-09-08-53-11.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.49 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.