Φωνή της Χαλκιδικής 09-06-57 Αρ. Φύλλου 211

Κωδικός Πόρου: 00316-111604
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 9/6/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: λογιστικά, πορθμός, Κασσάνδρα, Τσάτσος, βασιλικό εθνικό ίδρυμα, τουρισμός, λύσσα, Μαρκεζίνης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-06-57 Αρ. Φύλλου 211
Ονομασία αρχείου: foni-09-06-57-211.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.35 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.