Φωνή της Χαλκιδικής 09-05-54 Αρ. Φύλλου 50

Κωδικός Πόρου: 00316-115120
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09-05-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, επιχειρηματίες, αθλητισμός, Χαριστός, Ιερισσός, βαμβακοκαλλιέργεια, Πρωτομαγιά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-05-54 Αρ. Φύλλου 50
Ονομασία αρχείου: foni-09-05-54-50.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.74 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.