Φωνή της Χαλκιδικής 09-03-58 Αρ. Φύλλου 250

Κωδικός Πόρου: 00316-111488
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 9/3/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ταχυδρομείο, Καλλικράτεια, Βάβδος, Πυργαδίκια, άρδευση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-03-58 Αρ. Φύλλου 250
Ονομασία αρχείου: foni-09-03-58-250.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.51 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.