Φωνή της Χαλκιδικής 09-02-58 Αρ. Φύλλου 246

Κωδικός Πόρου: 00316-111501
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 9/2/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μεταλλεία, Βάβδος, δάνεια, στεγαστικά, αλιεία, Βόρεια Χαλκιδική
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-02-58 Αρ. Φύλλου 246
Ονομασία αρχείου: foni-09-02-58-246.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.89 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.