Φωνή της Χαλκιδικής 08-11-53 Αρ. Φύλλου 24

Κωδικός Πόρου: 00316-115913
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08-11-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: προσκοπισμός, Άγιον Όρος, λουλούδια, ελαιόλαδο, λιπάσματα, τυροκόμοι, φορολογικά, καπνά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-11-53 Αρ. Φύλλου 24
Ονομασία αρχείου: foni-08-11-53-24.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.71 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.