Φωνή της Χαλκιδικής 08-07-56 Αρ. Φύλλου 163

Κωδικός Πόρου: 00316-112958
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08-07-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σώματα ασφαλείας, Δουμπιά, Άγιο Όρος, λουτροθεραπεία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-07-56 Αρ. Φύλλου 163
Ονομασία αρχείου: foni-08-07-56-163.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.72 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.