Φωνή της Χαλκιδικής 08-07-45 Αρ. Φύλλου 9 (189)

Κωδικός Πόρου: 00316-116187
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08-07-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: στρατιωτικός διοικητής, Λεωνίδας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-07-45 Αρ. Φύλλου 9 (189)
Ονομασία αρχείου: foni-08-07-45-9-(189).pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.09 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.