Φωνή της Χαλκιδικής 08-06-58 Αρ. Φύλλου 263

Κωδικός Πόρου: 00316-111400
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 8/6/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: συγκοινωνία, αδιαφορία, Αριστοτέλης, Αρναία, τηλέφωνο, Αμμουλιανή, Μουδανιά, Βασιλικά, ΑΤΕ, ένωση γεωργικών συνεταιρισμών
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-06-58 Αρ. Φύλλου 263
Ονομασία αρχείου: foni-08-06-58-263.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.70 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.