Φωνή της Χαλκιδικής 08-05-55 Αρ. Φύλλου 102

Κωδικός Πόρου: 00316-113915
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08-05-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εκπρόσωποι, γυμνάσιο, Αρναία, Δερβέναγας,μεταξοπαραγωγή, Προαβίτα, ανδριάντας, Αριστοτέλης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-05-55 Αρ. Φύλλου 102
Ονομασία αρχείου: foni-08-05-55-102.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.56 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.