Φωνή της Χαλκιδικής 08-04-56 Αρ. Φύλλου 150

Κωδικός Πόρου: 00316-113209
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08-04-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κυκλοφορία, συγκοινωνία, αθλίατρος, Αρναία, Μεγάλη Παναγία, υπουργός παιδείας, Ράλλης, 1941, μελισσοκομία, δάκος, σόγια, αδελφοκτονία, Γομάτι, κινηματογραφικές προβολές, αθλητικά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-04-56 Αρ. Φύλλου 150
Ονομασία αρχείου: foni-08-04-56-150.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.82 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.