Φωνή της Χαλκιδικής 08-03-59 Αρ. Φύλλου 302

Κωδικός Πόρου: 00316-111260
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 8/3/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γυμνάσιο, αποκριά, κυπριακό, παραδόσεις
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-03-59 Αρ. Φύλλου 302
Ονομασία αρχείου: foni-08-03-59-302.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.85 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.