Φωνή της Χαλκιδικής 08-02-59 Αρ. Φύλλου 298

Κωδικός Πόρου: 00316-111273
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 8/2/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Γιάγλης, φρουτοφαγία, κτηνοτροφία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-02-59 Αρ. Φύλλου 298
Ονομασία αρχείου: foni-08-02-59-298.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.86 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.