Φωνή της Χαλκιδικής 08-01-56 Αρ. Φύλλου 137

Κωδικός Πόρου: 00316-113222
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08-01-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γυμνάσιο Αρναίας, υπουργείο προεδρίας,ανδριάντας, Αριστοτέλης, Βάλτα, Σάρτη, ΟΤΕ, αγροφυλακή, δάνεια, Παγχαλκιδικός, Καλαμίτσι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-01-56 Αρ. Φύλλου 137
Ονομασία αρχείου: foni-08-01-56-137.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.46 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.