Φωνή της Χαλκιδικής 07-12-58 Αρ. Φύλλου 289

Κωδικός Πόρου: 00316-111300
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 7/12/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΔΕΗ, δασεργάτες, πατάτα, παχυσαρκία, Γαλάτιστα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-12-58 Αρ. Φύλλου 289
Ονομασία αρχείου: foni-07-12-58-289.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.22 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.