Φωνή της Χαλκιδικής 07-11-54 Αρ. Φύλλου 76

Κωδικός Πόρου: 00316-11473000316-114730
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 07-11-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: υπουργός, Χρισίδης, γάγγραινα, Αριστοτέλης, Παλαμάς, Βίκος, Γαλάτιστα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-11-54 Αρ. Φύλλου 76
Ονομασία αρχείου: foni-07-11-54-76.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.38 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.