Φωνή της Χαλκιδικής 07-10-56 Αρ. Φύλλου 176

Κωδικός Πόρου: 00316-112025
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 07-10-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Γαλάτιστα, Μουδανιά, Πορταριά, υπουργός, δικαιοσύνη
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-10-56 Αρ. Φύλλου 176
Ονομασία αρχείου: foni-07-10-56-176.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.63 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.