Φωνή της Χαλκιδικής 07-10-45 Αρ. Φύλλου 22 (212)

Κωδικός Πόρου: 00316-116077
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 07-10-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κόμματα, διδακτήρια, Ειρηναίος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-10-45 Αρ. Φύλλου 22 (212)
Ονομασία αρχείου: foni-07-10-45-22-(212).pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.32 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.