Φωνή της Χαλκιδικής 07-08-55 Αρ. Φύλλου 115

Κωδικός Πόρου: 00316-113902
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 07-08-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βλαχογιάννης, Τρίγλια, Ράλλης, αλκοολισμός, ιδίωμα, αθλητικά, επαρχιακή οδός, Γομάτι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-08-55 Αρ. Φύλλου 115
Ονομασία αρχείου: foni-07-08-55-115.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.80 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.