Φωνή της Χαλκιδικής 07-06-59 Αρ. Φύλλου 315

Κωδικός Πόρου: 00316-111228
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 7/6/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τουρισμός, Χέρτερ, επιδείξεις, Γαλάτιστα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-06-59 Αρ. Φύλλου 315
Ονομασία αρχείου: foni-07-06-59-315.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.10 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.