Φωνή της Χαλκιδικής 07-06-53 Αρ. Φύλλου 2

Κωδικός Πόρου: 00316-116038
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 07-06-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης, Συκιά, Πολύγυρος, φορολογικά, Αρναία, Ορμύλια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-06-53 Αρ. Φύλλου 2
Ονομασία αρχείου: foni-07-06-53-2.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.32 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.