Φωνή της Χαλκιδικής 06-12-53 Αρ. Φύλλου 28

Κωδικός Πόρου: 00316-115909
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 06-12-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αστυνομικός σταθμός, Κασσάνδρα, Φώκαια, τουρισμός, λίπανση, σχολείο, νόμισμα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-12-53 Αρ. Φύλλου 28
Ονομασία αρχείου: foni-06-12-53-28.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.13 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.