Φωνή της Χαλκιδικής 06-10-57 Αρ. Φύλλου 228

Κωδικός Πόρου: 00316-111552
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 6/10/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ζερβοχώρια, Αριστοτέλης, Τρυπητή, πρόβατα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-10-57 Αρ. Φύλλου 228
Ονομασία αρχείου: foni-06-10-57-228.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.98 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.