Φωνή της Χαλκιδικής 06-09-53 Αρ. Φύλλου 15

Κωδικός Πόρου: 00316-115922
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 06-09-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, Στρατονίκη, αθλητικά, Άγιο Όρος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-09-53 Αρ. Φύλλου 15
Ονομασία αρχείου: foni-06-09-53-15.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.91 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.