Φωνή της Χαλκιδικής 06-06-54 Αρ. Φύλλου 54

Κωδικός Πόρου: 00316-115110
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 06-06-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: 1854, τραγούδια, εθνικό δάνειο, 1869, Αμερική, φοιτητική ζωή, Καραγκάνης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-06-54 Αρ. Φύλλου 54
Ονομασία αρχείου: foni-06-06-54-54.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.04 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.