Φωνή της Χαλκιδικής 06-05-56 Αρ. Φύλλου 154

Κωδικός Πόρου: 00316-113205
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 06-05-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ανάσταση, εξηλεκτρισμός, ύφασμα, υπουργείο προεδρίας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-05-56 Αρ. Φύλλου 154
Ονομασία αρχείου: foni-06-05-56-154.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.80 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.