Φωνή της Χαλκιδικής 06-05-45 Αρ. Φύλλου 1

Κωδικός Πόρου: 00316-116203
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 06-05-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Πάσχα, ΕΛΑΣ
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-05-45 Αρ. Φύλλου 1
Ονομασία αρχείου: foni-06-05-45-1.pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.01 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.