Φωνή της Χαλκιδικής 06-03-55 Αρ. Φύλλου 93

Κωδικός Πόρου: 00316-114245
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 06-03-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μετανάστες, Αυστραλία, Σάρτη, Ράλλης, Γυμνάσιο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-03-55 Αρ. Φύλλου 93
Ονομασία αρχείου: foni-06-03-55-93.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.61 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.