Φωνή της Χαλκιδικής 06-02-55 Αρ. Φύλλου 89

Κωδικός Πόρου: 00316-114249
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 06-02-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: υπουργείο προεδρίας, κατηχητικό, χωροφυλακή
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-02-55 Αρ. Φύλλου 89
Ονομασία αρχείου: foni-06-02-55-89.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.63 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.