Φωνή της Χαλκιδικής 06-01-57 Αρ. Φύλλου 189

Κωδικός Πόρου: 00316-112012
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 06-01-57
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πρωθυπουργός, Ιερισσός, Παπασταύρος, Λατινική Αμερική, κοινωφελή έργα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-01-57 Αρ. Φύλλου 189
Ονομασία αρχείου: foni-06-01-57-189.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.07 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.