Φωνή της Χαλκιδικής 05-12-54 Αρ. Φύλλου 80

Κωδικός Πόρου: 00316-114258
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05-12-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γονείς, μεταλλεία, Θεόφραστος, εργασία, νομάρχης, αυτόματα τηλέφωνα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 05-12-54 Αρ. Φύλλου 80
Ονομασία αρχείου: foni-05-12-54-80.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.63 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.