Φωνή της Χαλκιδικής 05-09-54 Αρ. Φύλλου 67

Κωδικός Πόρου: 00316-114885
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05-09-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αθλητικά σωματεία, αλκοολισμός, πετάλωμα, φορολογικά, Άθυτος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 05-09-54 Αρ. Φύλλου 67
Ονομασία αρχείου: foni-05-09-54-67.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.75 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.