Φωνή της Χαλκιδικής 05-08-56 Αρ. Φύλλου 167

Κωδικός Πόρου: 00316-112037
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05-08-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: καυσόξυλα, ραδιόφωνα, διακήρυξη, δημοπρασία, πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 05-08-56 Αρ. Φύλλου 167
Ονομασία αρχείου: foni-05-08-56-167.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.66 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.