Φωνή της Χαλκιδικής 05-07-53 Αρ. Φύλλου 6

Κωδικός Πόρου: 00316-116009
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05-07-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: λαογραφία, Αριστοτέλης, τέλη, συνέδριο, φορολογία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 05-07-53 Αρ. Φύλλου 6
Ονομασία αρχείου: foni-05-07-53-6.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.49 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.