Φωνή της Χαλκιδικής 05-05-57 Αρ. Φύλλου 206

Κωδικός Πόρου: 00316-111614
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 5/5/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σιτικό, ΚΤΕΛ, οικόπεδα, σχολείο, Μαρμαράς, Κύπρος, μεταλλεία, Βάβδος, Σαραφιανός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 05-05-57 Αρ. Φύλλου 206
Ονομασία αρχείου: foni-05-05-57-206.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.77 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.