Φωνή της Χαλκιδικής 05-04-59 Αρ. Φύλλου 306

Κωδικός Πόρου: 00316-111253
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 5/4/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ασφάλεια, ΝΑΤΟ, ΕΔΑ, Αργυρόπουλος, καλαμαριά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 05-04-59 Αρ. Φύλλου 306
Ονομασία αρχείου: foni-05-04-59-306.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.87 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.