Φωνή της Χαλκιδικής 05-02-56 Αρ. Φύλλου 141

Κωδικός Πόρου: 00316-113218
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05-02-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: συγκοινωνία, Κασσάνδρα, Μουδανιά, Θεσσαλονίκη, Πλάγια, Φλογητά, Ν. Τρίγλια, ύδρευση, Ελαιοχώρια, καπνά, Σανά, μουσική, μεταλλωρύχοι, πλημμύρες, πρόσκοποι, Άγιος Μάμας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 05-02-56 Αρ. Φύλλου 141
Ονομασία αρχείου: foni-05-02-56-141.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.68 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.