Φωνή της Χαλκιδικής 04-12-55 Αρ. Φύλλου 132

Κωδικός Πόρου: 00316-113228
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-12-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μεταλλεία, Βάβδος, δενδροκαλλιέργεια, Κασσάνδρα, απόπειρα, αυτοκτονία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-12-55 Αρ. Φύλλου 132
Ονομασία αρχείου: foni-04-12-55-132.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.26 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.