Φωνή της Χαλκιδικής 04-11-56 Αρ. Φύλλου 180

Κωδικός Πόρου: 00316-112021
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-11-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μετανάστευση, δημόσιοι υπάλληλοι, Τσιότρα, τράπεζα, οικονομίες, τόκος, εορτασμός, 28η Οκτωβρίου, γεωπόνοι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-11-56 Αρ. Φύλλου 180
Ονομασία αρχείου: foni-04-11-56-180.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.44 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.