Φωνή της Χαλκιδικής 04-10-53 Αρ. Φύλλου 19

Κωδικός Πόρου: 00316-115918
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-10-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: φορολογία, Καραμανλής, Ζερβοχώρια, επίδομα, Καλύβες
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-10-53 Αρ. Φύλλου 19
Ονομασία αρχείου: foni-04-10-53-19.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.97 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.