Φωνή της Χαλκιδικής 04-09-55 Αρ. Φύλλου 119

Κωδικός Πόρου: 00316-113578
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-09-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τραγούδια, πολυτεχνείο, προϋπολογισμός, Άθυτος, ύδρευση, ταχυδρομείο, Κασσάνδρα, δημοτολόγιο, Ν. Μουδανιά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-09-55 Αρ. Φύλλου 119
Ονομασία αρχείου: foni-04-09-55-119.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.87 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.