Φωνή της Χαλκιδικής 04-07-54 Αρ. Φύλλου 58

Κωδικός Πόρου: 00316-115106
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-07-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Σταυρόπουλος, νομάρχης, πράσινες ελιές, Ζαχαρίας, δάση, μητροπολιτικός ναός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-07-54 Αρ. Φύλλου 58
Ονομασία αρχείου: foni-04-07-54-58.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.41 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.